©
דיווח על הפרה
alt

דיווח על הפרה

כחלק מהשמירה על סטנדרט ביקורת גבוה בחברה, מתאפשר הגשה של דיווח על הפרת הוראות החוק במקום העבודה או הקשורות לעיסוק החברה.
דיווח על הפרה כאמור יועבר ליו"ר ועדת הביקורת של החברה.
באפשרותך לדווח על ההפרה באופן אנונימי. דע לך כי השמטת פרט זה עשויה לגרוע מהגורמים המנויים על בירור ההפרה לטפל בהפרה בצורה האפקטיבית ביותר, וכי אלו יעשו את מירב המאמצים לברר את מהות ההפרה ללא ידיעת פרט זה.

    כתובת
    אזור מסחר געש, ת.ד 322, קיבוץ געש 6095000
    טלפון
    09-7701555/52